Realizujemy Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji hybrydowej deski tarasowej”
2020-07-01

Duraj's Wood Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu PIR.01.01.01-00-1153/19 z dnia 02.09.2020r. realizuje Projekt pt.: Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji hybrydowej deski tarasowej”. W ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

 Głównym celem realizacji projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i zweryfikowania w warunkach rzeczywistych unikalnej, innowacyjnej w skali świata technologii i procesu wytwarzania deski tarasowej z zastosowaniem nowatorskiego rozwiązania- aluminiowych zatrzasków, które odcinają bezpośredni kontakt wody z warstwą klejową i powodują mechaniczne odciążenie spoiny klejowej.

 Najważniejszym rezultatem planowanego do podjęcia przedsięwzięcia B+R będzie opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, innowacyjnej technologii produkcji hybrydowej deski tarasowej (w oparciu o posiadane przez Wnioskodawcę prawa do wykorzystania wynalazków i wzorów wspólnotowych).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 558 773,13 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4 558 773,13 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 2 875 497,50 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r.-2022r.

Nadzór merytoryczny nad Projektem:

Tomasz Duraj

t.duraj@durajswood.com

+48 696 804 063 

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

Udostępnij wpis na:

Popularne wpisy